KULLANIM KOŞULLARI

www.komsudaeval.com  alan adında bulunan internet sitesi (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) Eronges Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. “Site”’yi ziyaret ederek ve/veya “Site” üyesi olarak, işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve “Site”’de belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz taktirde “Site”’yi kullanmaktan derhal vazgeçiniz.

İşbu Kullanım Koşulları kapsamı içerisine “Site”’de yer alan ve yer alacak olan “ŞİRKET” tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve “KULLANICI”’lara yönelik her türlü beyan da dahil olup, “KULLANICI” işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Koşulları www.komsudaeval.com adresinde yer almaktadır. “ŞİRKET” bu koşullarda, Site’de ve Site’nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Site “KULLANICI”ları, Üye’ler ve ACENTA”lar” www.komsudaeval.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

“ŞİRKET” Site’de, “ACENTA” konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için “ACENTA”lara çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların “ACENTA”ların ve ““KULLANICI””ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 1. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: “ACENTA”ların ve “KULLANICI”ların işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ŞİRKET” tarafından ortaya konulan uygulamalar.

“KULLANICI”/”KULLANICI”lar: “Site” ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Site: www.komsudaeval.com  alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “ŞİRKET”ın işbu Kullanım Koşulları ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web sitesi.

Acenta: Üyelik Sözleşmesi koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve/veya “Site”de yer alan içerikleri “Site” ye yükleyen bu yükleme karşılığında “ŞİRKET” ‘e, işlem gerçekleşmesi durumunda komisyon vadeden gerçek ve tüzel kişiler.

 

 

 

 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. “KULLANICI”; “Site”de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, “Site”de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. “KULLANICI” ayrıca “Site” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “ŞİRKET” in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2. ““KULLANICI””, “ŞİRKET” in, “Site”de “ACENTA”lar ve ““KULLANICI””lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “ŞİRKET” in, “Site” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.3. ““KULLANICI””, “Site” üzerinden “ŞİRKET”in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “ŞİRKET” in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. “ŞİRKET”, Site’de kullandığı ve işbirliği işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun “ŞİRKET”in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar “KULLANICI”/Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.

2.4. ““KULLANICI””, Site” üzerinde diğer ““KULLANICI””, ilan ve içeriklerle ilgili, “Site” tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla “Site”ye yüklediği bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerinin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “KULLANICI”’lar ve ACENTA’lar, Site’ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin “ŞİRKET” ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından “ŞİRKET” e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.5. ““KULLANICI””, “Üye” ve ““KULLANICI””,”ACENTA” statülerinde iken “Site” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Site” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. ““KULLANICI””‘nın “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.6. “ŞİRKET”, ““KULLANICI”” tarafından “Site”ye beyan edilen kişisel bilgileri, “Gizlilik Politikası” ile açıklanan kullanımlar, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Site”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak “KULLANICI”lar/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece “ŞİRKET” Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz. ““KULLANICI””, bilgilerinin “ŞİRKET” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şu kadar ki, “ŞİRKET”, yürürlülükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “KULLANICI”lar/Üyeler’in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. www.komsudaeval.com ilişkin işbu ticari elektronik iletiler tarafımıza ilettiğiniz e-mail bilgileri aracılığı ile yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri amaçlarla tarafınıza gönderilmekte olduğunu dikkatinize sunar, tarafımızla paylaştığınız e-posta bilginizin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar dışında kullanılmadığını belirtiriz. www.komsudaeval.com tarafından gönderilen işbu ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyorsanız lütfen Bize Ulaşın sayfasından bizimle irtibata geçiniz. İşbu link aracılığyla gönderim listesinden çıkışınız sağlanacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istemeniz halinde lütfen bizimle aşağıda bilgilerinize sunulan iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçmenizi ve böylelikle isteklerinizi iletmenizi rica ederiz.

Elektronik İletişim Adresi: [email protected]

2.7. ““KULLANICI””; kendisi tarafından “Site”ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. “Site”ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. “ŞİRKET”, “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; “”“KULLANICI”lar”ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri ““KULLANICI”lar” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

2.09. ““KULLANICI” ve/veya  “ACENTA”, “ŞİRKET” in, “Üye” tarafından “Site”‘ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, “Üye”/”ACENTA” tarafından “Site”‘ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “Site” ve “ŞİRKET” in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın “ŞİRKET” e verdiğini kabul ve beyan eder.

2.11. ““KULLANICI””, Site” tarafından ortaya konulan ve diğer ““KULLANICI””, ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12. “Üye” ve “ACENTA”’lar, kendileri tarafından belirlenmiş veya kendilerine “ŞİRKET” tarafından verilmiş “KULLANICI” adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde “ŞİRKET”in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye’lerin ve “ACENTA”ların www.komsudaeval.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. “ŞİRKET” işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye’lerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına ve üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üye’ler ve”ACETA”lar işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin ve “ACENTA”ların uğrayacağı zararlardan veya taleplerden “ŞİRKET”in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

2.13. Site’de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca “www.komsudaeval.com” altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2.14. “KULLANICI”’lar, Üye’ler, ve “ACENTA” lar üyelikten ayrılmaları durumunda “ŞİRKET”dan herhangi bir hak talep edemezler.

2.15. “ŞİRKET”, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. “ŞİRKET”, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “ŞİRKET” e ait ve/veya “ŞİRKET” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “ŞİRKET” uygulamalarının, “Site”de yer alan bilgilerin ve “ŞİRKET” in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “ŞİRKET” tarafından izin verilmemektedir.

“KULLANICI”’lar, Üye’ler ve “ACENTA”lar arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden “ŞİRKET” in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

“KULLANICI”’lar, Üye’ler ve “ACENTA”lar Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet “KULLANICI”larının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden “ŞİRKET”in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde “ŞİRKET”in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için “KULLANICI”’ya,”ACENTA”ya ve/veya Üye’ye aynen rücu edilir.

“ŞİRKET”, “Site”nin kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla “İlan Avantaj Ürünleri”nin “Üye”lere sunulması, ““KULLANICI””‘lara ve “Üye”lere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Site”nin her türlü kullanımına ve “Site” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Site” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

 • “Site”nin yasadışı, hileli veya “İlan Avantaj Ürünleri” istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması;
 • “Site”nin “Üye”, ““KULLANICI”” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • “Site”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • “Site” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması;
 • “ŞİRKET”in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması;

İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “ŞİRKET”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “ŞİRKET”in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “ŞİRKET”in; “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

“ŞİRKET”, “KULLANICI”’ların, Üye’lerin ve “ACENTA”ların Site’yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, “KULLANICI”’yı, Üye’yi veya “ACENTA”yı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda “ŞİRKET”, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

 1. DEĞİŞİKLİKLER

“ŞİRKET”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, ““KULLANICI””nın, Üye’nin veya “ACENTA”nın tek taraflı beyanları ile değişmez.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “ŞİRKET” işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “ŞİRKET” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “ŞİRKET”ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “ORTAKLAR”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. ŞİRKET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

““KULLANICI””,Üye’ler ve “ACENTA”, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda “ŞİRKET’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, “ŞİRKET”i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. BÜTÜNLÜK

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları’nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.